Siglent etusivulle linkki       Oskilloskooppien vertailua I.   Siglent - Rigol ja muut


Siglent SDS1000X sekä SDS1202X-E ja RigolDS1000Z vertailu sekä muuta oskilloskooppien vertailua.
Vertailun jatko osa jossa SDS1000X-E sarjan 4-kanavaiset mallit.


Markkinoilla on muitakin lähellä samaa hintaluokkaa olevia oskilloskooppeja kuin Siglent SDS1000X sarja ja tilanne muuttuu myös jatkuvasti. Eräs sellainen on Rigol DS1000Z sarja.  Siglentiltä tullut uusi X mallia edullisempi X-E malli, SDS1202X-E joka toi edulliseen luokkaan uuden "referensin" joissakin asioissa. Niistäkin hiukan lisää alla.

SDS1000X/X+ sarjassa sekä SDS1202X-E mallissa on kaksikanavainen + erillinen triggaustulo.
DS1000Z sarja on nelikanavainen ilman erillista triggaustuloa.

    Huomautus! SDS1000X sarja on poistunut myynnistä.

Mikäli ehdoton vaatimus on neljä kanavaa ovat nämä Siglentin 2-kanavaiset tietenkin poissa laskuista ja muu vertailu on siltä osin merkityksetön. Pitänee kuitenkin aika usein pohtia onko se neljä kanavaa ehdoton vai onko se vain ns kaiken varalta kun ei oikein tiedä tarviiko vai ei. Vuosikymmenet olemme pärjänneet ammattikäytössä lähes täysin kaksikanavaisilla oskilloskoopeilla. Tietenkin on tilanteita joissa 4 kanavaa on tarpeen tai ainakin tekee joskus tilanteen helpommaksi. Toki nykyaikainen elektroniikka on myös muuttunut. Usein voi sanoa että silloin tällöin 4 kanavaa on hyödyksi vaikka kahdellakin tulee asiat tehtyä. Tämä valinta on yksinomaan ostajan tehtävä. Jos tilanne on sellainen että 4 kanavaa on mukava olla mutta kahdella pärjää, mieti silloin tarkkaan haluatko oskilloskoopin kahdella kanavalla joiden suorituskyky ja laatu ovat paremnmat vai neljä kanavaa vaatimattomammin.

Jos ajatellaan melko suuren suosion saavuttanutta Rigol DS1054Z mallia niin sen eduiksi voi ajatella sitä että siinä on neljä kanavaa - halvalla.
Siltä osin siis vertailu on hiukan kyseenalainen. Joka tapauksessa mikäli ehdottomaasti tarvitsee enemmän kuin 2 kanavaa ja erillisen triggaus tulon silloin Siglent SDS1102X/X+/X-E ei ole sovelias. Piste.  Melko usein sitten kun tarvitaan 3 - 4 kanavaa saatetaan myös tarvita muita ominaisuuksia jotka menevät yli edullisimpien oskilloskooppien. Kuitenkin 4-kanavaiseksi perustason harrastekoopiksi Rigol ei suinkaan ole kelvoton. Se antaa rahalle paljon vastinetta. Tähän halvimpaan 4-kanava joukkoon Siglentillä ei ole kilpailijaa - ainakan toistaiseksi.

Vertaan kuitenkin tässä suureehkon suosion saavuttanutta Rigol DS1000Z mallia Siglent SDS1000X sekä SDS1202X-E malleihin.
Mikäli 2 kanavaa riittää ja verrataan siltä pohjalta on aivan selvää että oskilloskooppina SDS1000X sarjan skooppi on likipitäen kaikessa reilusti DS1000Z yläpuolella vailla oikeastaan minkäänlaista kilpailua.

SDS1202X-E nousee Rigoliin verrattuna vielä ylemmäs vaikka näyttö onkin nyt saman kokoinen.

Toisaalta DS1000Z on varsin halpa. Se kyllä näkyykin kaikessa - paitsi ehkä kuoressa. Siitä huolimatta se ei harraste oskilloskooppina ole hintaansa nähden lainkaan huono. Siglentin SDS1202X-E on hinnassa hyvin lähellä Rigolin 50MHz versiota.

Pitää huomata että käytettäessä Rigolissa kolmea tai neljää kanavaa samplenopeus putoaa ja on max 250MSa/s kanavaa kohden ja se on melko vähän.

Yksi Rigolin DS1000Z sarjan "ominaisuus" on se että eri lähteiden mukaan sitä on voinut "hakkeroida" siten että taajuusalue nousee 100MHz sekä joitain optioita on saanut myös veloituksetta sillä tavalla. Minä en tunne kuinka esimerkiksi Rigol suhtautuu hakkeroituihin esimerkiksi takuun osalta ja kukaan ei tiedä milloin Rigol estää tämän. Mieluummin verrataan niitä mitä valmistaja myy.

Miten tahansa mutta eroja Siglentiin nähden on joitain ja nimenomaan kun puhutaan työkalusta oskilloskooppina ja sen suorituskyvystä ne erot ovat paikoitellen suuriakin. Siglentin hardware valmistuslaatu elektroniikan osalta on tunnetusti hintaluokassaan erinomainen.

Siglentissä on joitain mielestäni selkeitä ja osin suuriakin eroja Siglentin eduksi kun puhutaan oskilloskoopin ominaisuuksista.Ergonomiset erot:

Siglentin SDS1000X ja X+ näyttö on 8" ja Rigolin 7". Molemmissa sama 800x480 resoluutio.
Siglentin SDS1000X-E näyttö on 7" ja Rigolin 7". Molemmissa sama 800x480 resoluutio.

Siglentissä on molemmille kanaville erilliset vertikaalisäädöt. Rigolissa pitää erikseen valita mitä kanavaa säätää. Vertikaalisäätö on todella tärkeä ja toistuvasti tarpeen. Vertikaalisäädöt ja aika asetus ovat ne joita työskenneltäessä veivataan eniten. Tosin lienee niin että kun paljon käyttää jaettua säädintä niin siihenkin lihasmuisti-selkäydin alkaa tottua.

Siglentissä signaalin tila vaakasuunassa on 700 pixeliä, 14 ruutua. Rigolissa 600, 12 ruutua.

Siglent signaalin näytössä on max 256 tasoinen kirkkausgradientti. Rigolista on ristiriitaista tietoa (luultavasti 64) mutta oman kokemukseni mukaan toteutus on selkeästi heikompi.

Nopeaa tai helppoa silmällä havainnointia varten erityisiin tilanteisiin on Siglentissä myös ns värigradientti näyttö.
Sellaista ei Rigolissa ole lainkaan.Muita poimintoja eroista:

Siglentin analogisen sisääntulon todellinen suurin herkkyys täydellä resoluutiolla ja täydellä kaistaleveydellä on 500µV/div.
Rigolissa 5mV/div jonka  lisäksi siitä digitaalisesti zoomatut 2 ja 1mV/div. Tällöin todellinen vertikaali resoluutio ei ole 8 bittiä.
Siglentin analogisen etupään kohina on myös todella huomattavasti pienempi. Rigolin 1mV/div on lähinnä vitsi tai mainoksia varten.

Siglent SDS1000X sarjan maksimi nopeus on 60 000wfm/s ja SDS1202X-E mallin yli 80 000wfm/s kun se Rigolissa on luokkaa 30 000 wfm/s.

Maksimi nopeus sekvenssi tallennuksessa on yli 400 000 wfm/s (1wfm = 1 segmentti = 1 vaakapyyhkäisy)
Rigolissa tällaista ei ole lainkaan. (Rigolissa on lisäoptiona saatavilla "real Time frame recorder" Tämän maksiminopeus on normaali skoopin vallitseva nopeus.)
Jokainen tallennettu segmentti (1 wfm eli 1 vaakapyyhkäysy) sisältää myös aikaleiman.


Siglentissä on lähes ainutlaatuinen "Historia" tallennus jatkuvasti taustalla. Se on todella arvokas lisä.
Jokainen tallennettu vaakapyyhkäysy sisältää myös aikaleiman.


Koko ajan skoopin käydessä se tallentaa muistiin normaalilla nopeudella taustatoimintona mitä se ruudullakin näyttää. Kun pysäyttää skoopin, voi tarkastella mitä aikaisemmin tapahtui. Maksimissaan tallennettuna on 80000 edeltävää vaakapyyhkäisyä (wfm). Määrä riippuu asetuksista johon vaikuttaa time/div sekä muistin asetus. Tämän Waveform History Bufferin pituus on max 54M. Rigolissa tällaista ei ole lainkaan. Kun oppii tätä hyödyntämään alkaa ihmetellä kuinka näin tehokas työkalu on monen valmistajan unohtama. Kuka ei ole unohtanut - Rohde&Schwarz. Heidän RTO malleissa on historiatallennus. Ollut jo kauan. Hintaluokka vaan on aivan toiselta planeetalta.

Siglentin hardwarepohjainen maskitesti (pass/fail) on täysnopeuksinen vallitsevalla nopeudella maskitestin vaikuttamatta pyyhkäisynopeuteen ja myös riippumatta testin tuloksesta.
SDS1000X samoin kuin X-E toteutus on hardwarepohjainen. Rigolissa maskitesti on hidas eikä sitä testituloksesta voimakkaasti riippuvan nopeuden johdosta voi käyttää luotettavaan tilastointiin esimerkiksi virhesuhteen osalta. Tuon takia Rigolin maskitesti soveltuu lähinnä leikkimiseen. Esimerkiksi pass fail suhteen tilastointi johtaa vakavaan tilastovirheeseen heti.

Siglentin Sin(x)/x on oikeaoppinen joka piirtää näytettävän aaltomuodon "viivan" niin että se kulkee jokaisen todellisen näytepisteen kautta. Se on myös aina kytkettävissä pois tai päälle myöskin skoopin pysäytetyssä tilassa. Voi aina valita, pisteet (dots) tai viivat. Viivamuotoja on kaksi. Suorat sekä Sin(x)x interpoloidut. Näyttötavan ollessa pisteet (dots) ei käytetä interpolaatiota eikä tuoteta ylimääräisiä pisteitä täytteeksi. Näytetään ainoastaan todelliset SDC tuottamat näytteet. Siglent ei tuhoa näytöltä ainoa todellista dataa eli ADC raw näytteitä.

Rigolissa näin ei ole. Tämä on todellinen riman alitus kun puhutaan mittalaitteista. Rigol ei myöskään Sin(x)/x käyttäessä "kunnioita" ainoaa todellisuutta eli todellisia samplepisteitä. Joissain tapauksissa tällä on merkittävä vaikutus. Myöskään Sin(x)/x ei ole pois kytkettävissä kuin joissain tilanteissa. Kyseessä on paremminkin jonkin tapainen "smooth" funktio jolle on osin virhellisesti annettu Sin(x)/x nimitys. (varauma: ehkä ja toivottavasti Rigol joskus muuttaa tätä)
SDS1000X/X+/X-E käyttäjä voi aina tarkastaa tilanteen kytkemällä näyttötavaksi pisteet, vektoriviivat tai Sin(x)/x interpolaation sekä oskilloskoopin käydessä että pysäytystilassa, samoin kuin tarkasteltaessa Sekvenssitallenteita että taustalla historiabufferiin tallennettuja.


Siglent SDS1000X/X+ analogiset tulot ovat 1Mohm / 50 ohm (valittavissa)

Siglent SDS1202X-E ei ole valittavissa 50 ohm tuloja.
Mutta FFT osalta käyttäjä voi asettaa käyttämänsä ulkoisen pääteimpedanssin vapaasti välillä 1 ohm - 1Mohm jotta dBm mittaukset näyttävät oikein.
 
Rigolissa ei ole valittavissa 50 ohm tuloja.

Siglent erillinen Ext trig tulo.
Rigolissa ei ole (mutta luonnollisesti käyttämätön kanava käytettävissä (huom samplenopeus jos käytät esim kolmatta kanavaa ext trig tapaan)

Siglent SDS1202X-E  t/div   1ns - 100s/div
Siglent SDS1000X/X+ t/div 2ns - 50s/div (100MHz ja 200MHz mallit)
Rigol t/div 5ns - 50s/div (50MHz, 70MHz ja 100MHz mallit)

Muisti
Siglent max 14M 1 kanava ja 7M kummallekin yhtaikaa. Waveform History Buffer 54M max.
Rigol max 12M 1 kanava ja 6M kahdelle sekä 3M kanavalle jos 3 tai 4 käytössä.
Rigoliin optiona saatavana 24M joka kaksinkertaista kaikki nuo mainitut.
Sekvenssitoiminnossa segmenttien tallennukselle on maksimissaan reilusti enemmän muistia kuin 14M.(max 54M)

Omassa testissäni olen todennut että Siglentin triggaus jitteri on alhaisempi samoin kuin viivästetyn ajan jitteri. Ainakin osittain asiaa selittänee myös reippaasti suurempi etupään kohinataso Rigolissa.

Karkeasti voisi asian ilmaista siten että jos 4 kanavaa ei ole välttämätöntä on aavistuksen korkeampihintainen Siglent SDS1102X huomattavasti suorituskykyisempi ja SDS1202X-E vielä sitäkin suoritúskykyisempi oskilloskooppi Kuin Rigol DS1054Z - DS1104Z. Mikäli 4 kanavaa on tarpeen ja halutaan myös kunnollista suorituskykyä, suosittelen Siglent SDS2000X sarjan 4 kanavaisia malleja.

Siglent SDS1000X/X+ tuntuu olevan enemmän prosessointitehoa tehoa joten käyttöliittymä on myös useissa toiminnoissa jonkun verran nopeampi.  Prosessointitehossa SDS1202X-E sensijaan nousee aivan uudelle tasolle - kirkkaasti molempien yli.

Siglent SDS1000X/X+ automaattiset mittaukset perustuvat välipuskuriin jonka pituus on maksimissaan noin 70k. Rigolissa vastaava on huomattavan pieni, joidenkin arvioiden mukaan jopa reippaasti alle 1k. Tämä ei vaikuta nopeimmilla t/div asetuksilla mutta ero kasvaa jyrkästi kun mennään hitaampiin t/div asetuksiin. Ero on suuruusluokkaa 1:100

Siglent SDS1202X-E automaattiset mittaukset perustuvat koko vallitsevan näytemuistin pituuteen! Rigolissa vastaava on huomattavan pieni, joidenkin arvioiden mukaan jopa reippaasti alle 1k. Tämä ei vaikuta nopeimmilla t/div asetuksilla mutta ero kasvaa jyrkästi kun mennään hitaampiin t/div asetuksiin. Ero Rigoliin on valtava. Jos SDS1202X-E on käytössä 1 kanava ja köytetään 1ms/div aika-asetusta tapahtuu mittaukset tuosta koko 14M muistista. 10ns pulssit ovat 10ns pulseja vaikka aika asetus olisi 1ms/div tai 1ns/div.


Myös FFT on aivan uudella tasolla SDS1202X-E mallissa. FFT käyttää max 1M dataa.
Siglent SDS1000X/X+ sekä Rigol max 16k

Esimerkki. Signaali 3MHz sini ja siinä 1% modulaatio syvyydellä 50Hz "hurina" ja kantoaalon taso 0dBm. X-E pystyy erottamaan helposti nuo sivunauhat.  Kahdella muulla ei ole mitään asiaa, ei kannata edes yrittää, ei olla samalla hehtaarillakaan.


Mittalaitteita hankkiessa on hyvä aina muistaa että ei ole yksiselitteistä parempaa. Mikä on sinulle budjettiin sekä yksilöllisiin taarpeisiin nähden paras on se joka ratkaisee. Joku arvostaa tai tarvitsee jotain asiaa ja antaa vähemmän painoarvoa toiselle seikalle. Toisen kohdalla asia voi olla juuri päin vastoin.

Internet on pullollaan mielipiteitä, myös erilaisia testauksia ja "testauksia". Niitä tekevät henkilöt ovat kovin erilaisia tiedoiltaan, taidoiltaan ja kokemukseltaan. Pahimmillaan normaaleistakin asioista tehdään jopa laitteen "vikoja" yksinomaan sen vuoksi että puuttuu kokemusta tai tietoa tai molempia ja pahimmillaan ei edes tiedetä sitä. Ei liene kovin vakuuttavaa että joku ostaa elämänsä ensimmäisen oskilloskoopin, ottaa sen ulos pakkauksestaan ja alkaa saman tien tehdä videota jolla julkaisee omasta mielestään laitteen ongelmia tai vikoja.

Myös iankaikkisen vanhat osittain tai täysin vanhettuneet jutut jäävät kiertämään netissä ikäänkuin "totuuksina" ja usein niitä siteerataan ilman minkäänlaista lähdekritiikkiä eikä havainnoida sellaisen "testauksen" puutteita. Lisänä tulee se että saattaa olla mahdollista että joidenkin tuotemerkkien taustavoimat pyrkivät mustamaalaamaan kilpailijoita. Käytetäänkö siihen rahaa tai muita houkuttimia on epäselvää mutta mahdollista.
Moni sanoo tai uskoo että myyjillä on bias. Monilla helppoheikeillä voikin olla. Ihmiset ovat erilaisia erilaisin pyrkimyksin ja tavoittein. Minä uskallan väittää että mahdollisesti joskus laitteiden omistajilla on paljon vahvempi bias. Myyjän sentään pitää maineensakin vuoksi huolehtia että vastaantulevan asiakkaan takia ei tarvi kadulla puolta vaihtaa. On oikeastaan vaalittava totuutta joskus liiankin pikku tarkasti ja joskus oiottava jopa laitevalmistajan virheellisiä tai harhaanjohtavia esityksiä.

"Testauksia" tekevät myös jotkut laajalti tunnetut "asiantuntijoina" toimivat tahot joilla ei ns itsekritiikki aina riitä arvioimaan milloin testaus on kelvollista ja milloin ei. Erityisen hankalaa on jos sama taho joskus tekee todella tarkkaa työtä ja joskus ei. Kokemattomalle on sitten vaikeaa erotella milloin pysytään asiassa ja millon lipsutaan. Lauma kokemattomia faneja aplodeeraa joka tapauksessa kunhan sanoo jotain viihteellistä. Mediabisnes ei aina vaadi totuutta vaan runsasta lukijakuntaa vai olisiko parempi sanoa runsasta klikkausten määrää. Jos oma itsekritiikki antaa myöden kaikenlaiselle on suosion hankkiminen helppoa.

1. Pyri määrittämään ne asiat joita ehdottomasti tarvitset.
2. Ne ominaisuudet joita ehkä joskus tarvitset.
3. Asiat joita "on kiva olla".
4. seikat mitä et tarvitse. Tämä ei aina ole helppoa. Tämä vaatii oikeasti tietoa ja kokemusta.
5. Älä kuvittele että ostat oskilloskoopin tai muunkaan laitteen loppuiäksesi. Jos harraste loppuu voi tarvekin loppua. Jos harraste jatkuu, luultavasti 2 - 5v kuluttua kuitenkin tarvit silloin nykyaikaisemman tai suorituskykyisemmän.
6. Älä kuvittele saavasi, sitten kun vaihdat, nykyisestä laitteesta merkutsevää hintaa. Näistä nykyajan laitteista ei saa. Toista on vanhat aikanaan kalliit huippulaitteet joilla saattaa olla arvoa vielä kauan. Jos ei muuta niin nostalgia arvoia ja koska ne on valmistettu kestämään "ikuisesti". Nykyaika ei kestäisi jos jokin laite pitäisi rakentaa kuin 80 luvun HP, Tek tai R&S laitteet. Olemme siityneet lähes kertakäyttökulttuuriin jopa mittalaitteissa, sitä on turha kaunistella.  Poislukien ehkä ne hyvän auton hintaiset mittalaitteet mutta vanhettumisaika tuppaa niissäkin lyhenemään..

Usein kuitenkin vaivan arvoista pohtia oikeasti se oma tarve. Myös asiantunteva ja vastuunsa tunteva myyjä voi usein auttaa mikäli myyjä on muutakin kuin laatikoiden postittaja. Sinä tarvitset oskilloskoopin sinulle, sinun käyttöösi. Se kuinka jkoku jossain foorumeilla tykkää jostain on aivan eri asia. Et tiedä mikä on heidän tieto ja kokemus, mitkä ovat käyttötarpeet. Usein näkee myös kuinka puutteelliset tiedot ja taidot johtaa ajatukseen että laite toimii jotenkin väärin jne tai sitten samasta syystä ei ymmärretä että laite toimii väärin, hyvänä esimerkkinä Rigolin Sin(x)/x interpolointi joka nyt vaan toimii virheellisesti ja jota virhettä on sitten yritetty peittää  toisella virheellä. Kuvaviihdelaitteessa se olisi hyväksyttävää mutta mittalaitteessa se on vakava periaatteellinen virhe ja johtaa myös ylimääräiseen mittausvirheeseen tietyissä tilanteissa.

Viimeisimmän FW (13R5) päivityksen myötä zoomausta ja zoomatun alueen vaakasiirtoa (aika akseli) on kehitetty käytettävyydeltään. Mukana on kolmenopeuksinen automaattinen siirto eteen tai taaksepäin. Tämä toimii myös pysäytystilassa ja silloin se on ikkunoidun zoomauksen lisäksi käytettävissä myös ns koko ikkunan zoomaksessa sen näyttökohdan ajalliseen siirtoon. Lisää käyttöergonomiaa huomattavasti. Toiminto aktivoituu painamalla Horizontal "Position" säädintä jota pyörittämällä voi tavanomaiseen tapaan sitten tehdä hienosäädön.


Seuraavassa kuvassa pieni hyvin rajallinen kooste: Siglent SDS1202X-E - SDS1102X - Rigol DS1104Z

Luonnollisesti vertailukelpoisuus on siltä osin hiukan kyseenalainen että Rigol mallissa on 4 kanavaa ja näissä Siglent malleissa 2 kanavaa. Tapauksessa jossa 4 kanavaa on välttämätön ei tämä Siglent malli ole lainkaan verrattavissa. Kuitenkin hyvin usen oskilloskooppia käytetään yksi tai kaksi kanavaa käytössä ja sillä tavoin rajattuna vertailu on kelvollinen.


Allaoleva taulukko on pahasti vanhentunut.
Laitteisiin on tullut monia FW päivityksiä ja muutoksia tuotteen myynntisisällössä.
Rigol osalta näyttää sille että nykyisin kaikki optiot ovat jonkunlaisen tarjouksen tms myötä vakiona. (alempi taulukko on sen osalta paremmin ajan tasalla.
Lisäksi taulukko ei ota kantaa siihen mitä ns hakkeroinnilla voi laitteelle tehdä. Sitä nyt vaan ei voi ottaa mukaan koska yhtenä päivänä se voi olla jotain ja toisena päivänä jotain muuta. Samallahan tulisi myös sitten ottaa mukaan Siglent kohdalla vsastaavat asiat. Siksi on reilumpaa verrata ihan virallisia versioita. Toki muulla tavoin luonnollisesti voi myös ottaa lukuun niitäkin seikkoja. Niitähän "hakkerointeja-modifiointeja" löytyy moniinkin tuotemerkkeihin alkaen aivan A-brändien laitteista.
Myöskin Rigolin FFT on kohentunut ja joidenkin tietojen mukaan olisi 32 tai jopa 64kpts (vahvistamaton).
Katso toinen taulukko alempana.

Siglent SDS1000XE-SDS1000X-Rigol-DS1000Z-compare 

 

Allaolevassa kuvassa Rigolin osalta paremmin nykyaikaa vastaavaksi muokattu
--»  Ylös 

--»  Oskilloskoopit

--»  Etusivulle - Home